Rekenen

Kunnen rekenen is een van de meest basale maar ook cruciale vaardigheden die uw kind moet beheersen binnen het (vervolg)onderwijs. Zeker bij de exacte vakken is het erg belangrijk dat een kind op een effectieve wijze berekeningen kan maken. Verscheidenen onderzoeken hebben aangetoond dat het rekenniveau van Nederlandse basisschoolleerlingen is gedaald, dit is opvallend wanneer in acht wordt genomen dat het niveau in omringende landen juist stijgt. Het is daarom niet onverstandig om hulp in te schakelen wanneer uw kind aangeeft moeite te hebben met rekenen.

Ons team bestaat onder andere uit twee pedagogiekstudenten die graag hun pedagogische kennis gebruiken om uw kind te helpen. Mocht u interesse of vragen hebben betreffende ons aanbod, dan kunt u contact opnemen middels het contactformulier.

Rekenen - Groene Hart Bijles

Onze docenten rekenen