Juda Sieverink

Juda Sieverink
Engels, Geschiedenis
Beste lezer,

Mijn naam is Juda Sieverink. Ik ben 27 jaar oud en studeer Medieval Studies aan de Universiteit Utrecht. Het verleden heeft voor mij altijd al tot de verbeelding gesproken. Gezien de wereld van vandaag ingrijpend kan verschillen van gisteren, is het echter geen kleinigheid om na te gaan in hoeverre de samenleving sinds jaar en dag is veranderd. Sinds ik zoveel plezier schep in dergelijke inspanningen, wil ik graag anderen leren de geschiedenis beter te begrijpen. Daarenboven reken ik Engels als mijn tweede taal, waarmee ik tevens van ganser harte hulp zou willen bieden.

Met vriendelijke groet,

Juda Sieverink

Woonplaats: Schoonhoven

Studie: Bachelor Geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam; Master Militaire Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en Master Medieval Studies aan de Universiteit Utrecht

Vakken: Geschiedenis & Engels