Jiska Goudriaan

Jiska Goudriaan
Duits, Engels, Frans, Nederlands, Rekenen, Taal, Huiswerkbegeleiding

Woonplaats: Amersfoort

Studie: Bachelor Psychologie aan Universiteit Utrecht

Vakken: Duits, Engels, Frans, Nederlands, Rekenen, Taal & Huiswerkbegeleiding

Momenteel niet beschikbaar i.v.m. managementtaken